Wetenschappelijke dag

Aanmelden

Postersessies

Ook dit jaar weer Pioniersessies op de wetenschappelijke dag met een uitreiking van de prijs voor de beste poster. Postersessies waarin nieuwe studies uit onderzoek en praktijk zich kunnen presenteren. Word jij de PIONIER van de LVMP voor het komend jaarlicht ? Grijp je kans en dien een abstract in voor 1 september 2021. Er is weer een prijs voor de Pionier van 2021!

Schrijf een abstract met kopjes: Introductie; methode; resultaten; discussie Gebruik maximaal 250 woorden exclusief titel, auteurs en affiliaties. Taal: Engels of Nederlands beide toegestaan Stuur je abstract naar secretaris@LVMP.nl