Wetenschappelijke dag

Aanmelden

Onderwerpen en sprekers


Introductie op de Moonshot

Vanuit de klinische praktijk (Chris Verhaak), beleid (Joost Derwig), wetenschap (Andrea Evers) binnen de LVMP en PGMP.

dr. Chris Verhaak, klinisch psycholoog, Radboudumc
drs. Joost Derwig, klinisch psycholoog, ziekenhuis Rijnstate
prof.dr. Andrea Evers, hoogleraar gezondheidspsychologie, Universiteit Leiden

In 2030 maakt preventie in het ziekenhuis, d.w.z. psychologische aspecten van ontstaan en beloop van ziekte en medische behandeling, integraal onderdeel uit van diagnostiek en behandeling van somatische aandoeningen. Daar zullen de sprekers in deze keynote nader op ingaan met een integrale visie, van wetenschap en praktijk, discipline overstijgend. De volgende vragen zullen hierbij aan de orde komen: Wat betekent dit voor wetenschappelijk onderzoek, beleid en de patiëntenzorg? Wat moeten we doen om dit te bereiken? Waar liggen de succesverhalen? Wat is de evidence? Wetenschap en praktijk op gebied van psychologie, geneeskunde en preventie ontmoeten elkaar.

Leerdoelen:
- Toekomstperspectief van preventie in het ziekenhuis kunnen schetsen op het gebied van onderzoek, patiëntenzorg en beleid.
- Voorbeelden van preventie in het ziekenhuis op het gebied van preventie kunnen toepassen en vertalen naar de
  praktijksituatie.‘De rol van de psycholoog in preventie bij hart- en vaatziekten; kom uit je stoel!’

dr. Veronica Janssen, GZ-Psycholoog en onderzoeker, LUMC/ Universiteit Leiden
drs. Simone Traa, klinisch psycholoog – psychotherapeut, VieCuri Medisch Centrum, Venlo / Venray

De sessie betreft
(1) de wetenschappelijke achtergrond bij leefstijlverandering in het algemeen,
(2) een overview van wat er is aan initiatieven rondom preventie bij hart- en vaatziekten bestaat,
(3) inzicht in belemmerende en faciliterende factoren voor implementatie / slagen van deze initiatieven.
Dit alles aan de hand van casuïstiek en praktijkvoorbeelden.

Leerdoelen:
- Up to date zijn wat betreft initiatieven op het gebied van preventie bij hart- en vaatziekten.
- Wetenschappelijke inzichten in gedragsverandering.Preventie en leefstijl binnen de (genetische) oncologie

prof.dr. Eveline Bleiker, psycholoog / onderzoeker, Antoni van Leeuwenhoek en LUMC
dr. Chris Hinnen, klinisch psycholoog, LUMC

Een op de drie Nederlanders zal in zijn/ haar leven zelf met kanker te maken krijgen. Wat weten we over de risico factoren op kanker? Welke rol speelt erfelijkheid?, en wat kan de psycholoog doen om de preventie van kanker te ondersteunen? Naast de preventie van kanker zelf, is er een belangrijke taak van de medisch psycholoog in het voorkomen van, en leren omgaan met, psychische problemen bij mensen met (een hoog risico op) kanker. In deze sessie gaan wij in op wat medisch psycholoog kan betekenen voor mensen met (een hoge kans op) kanker: zowel bij de preventie van kanker als de preventie van ziekte- en behandeling -gerelateerde problemen als angst, somberheid, en vermoeidheid. Hierbij zal gebruik worden gemaakt van wetenschappelijke literatuur als ook voorbeelden uit de praktijk.

Na deze sessie hebben de deelnemers meer kennis over:
- Risicofactoren van kanker.
- Preventieve opties zoals leefstijl-aanpassingen en preventieve operaties om het risico op kanker te verlagen.
- De rol van de medisch psycholoog bij het maken van risico-reducerende operaties en leefstijlveranderingen.
- De korte en lange termijn problemen die mensen ervaren die (preventief) behandeld zijn voor kanker.
- De factoren de gerelateerd zijn aan het ervaren van psychische problemen.
- De vaardigheden van de medisch psycholoog om de veerkracht van patiënten te versterken en psychische
  problemen behapbaar te maken.

 

 

Traumatische stress bij kinderen en familie in de medische setting

drs. Inge de Vlieger, GZ-psycholoog, OLVG Amsterdam
dr. Nienke Maas-van Schaaijk, klinisch psycholoog, Radboudumc / Amalia kinderziekenhuis

Afgelopen decenia heeft binnen de kindergeneeskunde een verschuiving plaatsgevonden van mortaliteit naar morbiditeit. Kwaliteit van leven met een (chronische) aandoening heeft hiermee een nadrukkelijke plek gekregen binnen de kindergeneeskundige zorg.

De diagnose van een medische aandoening, medische behandelingen en opnames zijn voor kind en ouders/brusjes vaak ingrijpende gebeurtenissen met een grote psychosociale impact . Het beloop van de ziekte, het herstel en de behandeling wordt bepaald door de interactie tussen fysieke, psychologische en sociale factoren (het biopsychosociaal model). Bovendien hebben kind en familie na het doormaken van medische trauma, onder andere door heftig, onverwacht begin, de onzekerheid over de prognose, pijnlijke behandelingen, en de perceptie van levensbedreiging, een verhoogd risico op het ontwikkelen van symptomen van post traumatische stress. De Psychologische en fysiologische reacties van kinderen en hun familie op pijn, letsel, ernstige ziekte, medische procedures en invasieve en bedreigende behandelervaringen worden in de medische setting geduid als Pediatrisch Medische Traumatische Stress (PMTS) (National Child Traumatic Network 2003). Medische stress bij kind en of ouders kunnen een grote invloed op het beloop van de ziekte en de behandeling hebben.

(Medische) diagnostiek en behandeling van kinderen vragen daarom om een integrale benadering van medische en psychosociale factoren, inclusief PMTS. Alleen op deze manier kunnen kind en gezin ondanks de aandoening zich zo optimaal mogelijk ontwikkelen.
Huidige wetenschappelijke inzichten, preventie en behandeling van pediatrisch medisch traumatische stress en hoe dit is ingericht binnen het Amalia kinderziekenhuis worden besproken

Leerdoelen:
- Behandeling bij een arts/in het ziekenhuis is potentieel psychisch traumatisch voor kind EN ouder(s). Inzicht in mogelijkheden
  tot preventie, screening en behandeling van pediatrisch medisch traumatische stress
- Ontwikkelingsperspectief en systeembenadering essentieel

 

Prijsuitreiking voor de beste klinisch-wetenschappelijke poster.