Wetenschappelijke dag

Aanmelden

Onderwerpen

Angst en onzekerheid, hoe gaan we daarmee om?

prof. dr. Ellen Smets, hoogleraar medische communicatie, AmsterdamUMC 
drs. Nienke van der Veer, klinisch psycholoog, Antonius Ziekenhuis Utrecht


Een pandemie als COVID-19 heeft angst opgeroepen voor eigen besmetting, en ook voor besmetting van dierbaren. Het heeft tevens onzekerheid opgeroepen door ingrijpende veranderingen in het dagelijks leven, en door onzekerheid over de termijn waarop dat zou duren. Wat weten we over angst en onzekerheid, en wat hebben we mensen vanuit de psychologie te bieden? In het eerste deel van de dag staat mindfulness centraal. Wat is de stand van zaken van de wetenschappelijke kennis, en welke toepassingsmogelijkheden zien we in het werkveld van de medische psychologie?Eén ziekte, meerdere specialisten: een integraal perspectief?

prof. dr. Frank Snoek, hoogleraar medische psychologie, AmsterdamUMC 
dr. Annemieke Keizer, klinisch psycholoog/psychotherapeut, Meander Medisch Centrum Amersfoort


Veel ingrijpende aandoeningen hebben impact op verschillende lichamelijke systemen. Zo ook COVID-19. Daarom zijn vaak meerdere specialisten bij een patiënt betrokken. Hoe komen we tot een integraal perspectief? Wat kunnen we leren vanuit wetenschappelijke inzichten? Hoe bieden we een patiënt integrale zorg?

 

Virus overwonnen, patiënt genezen?

prof. dr. Rudolf Ponds, hoogleraar medische psychologie, klinisch neuropsycholoog, Maastricht UMC+
drs. Joost Derwig, klinisch psycholoog, Rijnstate ziekenhuis Arnhem


De impact van COVID-19 houdt niet op bij het stopzetten van de virusinfectie. Zeker bij mensen die op de IC hebben gelegen, is vaak een intensief revalidatieproces nodig. Dat kennen we als het PICS. Wat weten over PICS in het algemeen? En hoe kunnen we dat toepassen in een situatie als COVID-19? Een hoogleraar in de neurorevalidatie en een collega in de PICS zorg gaan hierover in gesprek.

 


Presentatie Visie Platform Gezondheids- en Medische Psychologie

prof. dr. Andrea Evers, dr. Chris Verhaak, drs. Joost Derwig, prof. Frank Snoek, prof. Ellen Smets, prof. Robbert Sanderman, prof. Marijn de Bruin

Tijdens deze wetenschappelijke dag geven we het officiële startsein voor het Platform Gezondheids- en Medische Psychologie en willen we samen met alle aangesloten verenigingen de oprichting vieren en het visiedocument en toekomstperspectief presenteren.

 


Pioniersessies met posterpresentaties

Nieuw op de wetenschappelijke dag zijn de Pioniersessies: Postersessies waarin nieuwe studies uit onderzoek en praktijk zich kunnen presenteren. Word jij de PIONIER van de LVMP voor het komend jaar? Grijp je kans en dien een abstract in voor 1 augustus 2020. We hebben 3 prijzen: een voor de pionier in de wetenschap, 1 voor de klinische pionier, en de ultieme pionier die beide kan combineren.


Richtlijnen abstracts

Schrijf een abstract met kopjes: Introductie; methode; resultaten; discussie
Gebruik maximaal 250 woorden exclusief titel, auteurs en affiliaties.
Taal: Engels of Nederlands beide toegestaan
Stuur je abstract naar PR@LVMP.nl