Wetenschappelijke dag

Onderwerpen en sprekers


Heeft u patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden in beeld?

dr. Gudule Boland, strategisch projectleider en adviseur Pharos en projectleider culturele sensitiviteit in de zorg
Pharos en Prinses Máxima Centrum


 

dr. Miriam Goudsmit, klinisch psycholoog 
OLVG


Uit verschillende onderzoeken blijkt dat opleiding, inkomen, geletterdheid en gezondheidsvaardigheden effect hebben op gesprekken tussen zorgverleners en patiënten en op de uitkomsten van zorg. In deze lezing geven we een overzicht van (onderzoek naar) communicatieproblemen bij patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden en/of een migratieachtergrond en de gevolgen die dat heeft voor gezondheid en toegang tot zorg. We geven ook concrete hulpmiddelen om die communicatie te verbeteren. 

Leerdoelen:
- De deelnemers zijn zich bewust van de problemen waar patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden en/of een
  migratieachtergrond tegenaan lopen in de zorg.
- De deelnemers hebben kennis over wetenschappelijk onderzoek naar de invloed van gezondheidsvaardigheden en
  discriminatie op gezondheid.

 

 

Is er een rol voor de medisch psycholoog in Advance Care Planning?

drs. Esther van den Bergh, klinisch psycholoog
Prinses Máxima Centrum
dr. Marijke Kars, Associate professor
UMC Utrecht

 

 

 In deze interactieve bijdrage komt het volgende aan de orde:

Introductie: origine Advance Care Planning (ACP)
Praktijk: Mini ACP
Wetenschap: Concept ACP
Praktijk: Uitvoering ACP
Wetenschap: stand van zaken uitkomsten ACP
Praktijk: Wie doet er aan ACP en wat betekent dat voor de uitvoering en effectiviteit

Leerdoelen:
- Aanwezigen kunnen na afloop presentatie: verwoorden wat ACP is.
- Aan collega’s uitleggen hoe ACP in de praktijk vorm krijgt.
- Argumenten benomen waarom een psycholoog wel of niet betrokken moet zijn bij ACP gespreksvoering.

 

 

Grip op Aanhoudende Lichamelijke Klachten

Sessie 1: 

prof.dr. Judith Rosmalen, hoogleraar Psychosomatiek
UMCG

 

 

In deze sessie zal uitleg worden gegeven over de Grip eHealth toolbox. Allereerst zal een korte algemene introductie over Aanhoudende Lichamelijke Klachten worden gegeven, waarna de theoretische achtergronden van de ontwikkeling van Grip worden geschetst. Tenslotte zullen de mogelijkheden van Grip bij de behandeling van patiënt met ALK worden geschetst.

Leerdoelen:
- Kennis maken met de achtergronden en opzet van de Grip ehealth toolbox.
- Kennis maken met de functionaliteiten van de Grip eHealth toolbox.

 

Sessie 2:

dr. Denise Hanssen, GZ-psycholoog i.o.t. Specialist (Klinisch Psycholoog) & Senior onderzoeker
Universitair Centrum Psychiatrie en Universitair Medisch Centrum Groningen

 

 

In deze sessie zal uitleg worden gegeven over de Grip eHealth toolbox. Allereerst zal een korte algemene introductie over Aanhoudende Lichamelijke Klachten worden gegeven, waarna de theoretische achtergronden van de ontwikkeling van Grip worden geschetst. Ook zullen de mogelijkheden van Grip bij de behandeling van patiënten met ALK worden geschetst. Tenslotte wordt kennis gedeeld over implementatie van eHealth voor ALK in de praktijk: Wat is helpend en wat is juist niet helpend bij het implementeren van een interventie als Grip?

Leerdoelen:
- Kennis maken met de achtergronden en opzet van de Grip ehealth toolbox 2.
- Kennis maken met de functionaliteiten van de Grip eHealth toolbox.
- Inzicht krijgen in facilitatoren en barrières voor implementatie van ALK eHealth in de dagelijkse praktijk.

 

 

Patient-reported outcomes measures (PROMS) in de klinische praktijk: implementatie van uitkomstgerichte zorg en de rol voor psychologen

dr. Maud van Muilekom, post-doc onderzoeker
Amsterdam UMC 
dr. Sasja Schepers, Senior Onderzoeker/PiOG
Prinses Maxima Centrum voor Kinderoncologie

 

 

Patient Reported Outcome Measures (PROMs), oftewel vragenlijsten ingevuld door patiënten over hun eigen welzijn, worden in toenemende mate gebruikt in de klinische praktijk en voor wetenschappelijk onderzoek. In deze presentatie wordt aandacht besteed aan (onderzoek naar) de toepassing van PROMs in de klinische praktijk in de medische setting. Het eerste deel richt zich op evidence met betrekking tot de toepassing van PROMs in de klinische praktijk. Het tweede deel gaat in op de praktische toepassing van een specifieke PROM (Psychological Assessment Tool - PAT) in de pediatrische psycho-oncologische setting.

Na deze presentatie:
- Hebben aanwezigen kennis over PROMs, hoe deze kunnen worden toegepast in de medisch klinische praktijk, wat het effect is
  op uitkomsten in de zorg, en wat de uitdagingen voor implementatie zijn.
- Kunnen aanwezigen PROMs relateren aan hun dagelijkse bezigheden als medisch psycholoog en zijn zij in staat om
  de vertaalslag te maken van de mogelijkheden van het gebruik van PROMs naar hun eigen setting.