Wetenschappelijke dag

Uitnodiging wetenschappelijke dag 2023

 


Medische Psychologie spreekt: de kracht van communicatie

Binnen de medische psychologie houd je je naast directe patiëntenzorg ook bezig met indirecte patiëntenzorg. Door het geven van voorlichting, training, onderwijs, deskundigheidsbevordering en coaching worden zorgverleners uit het ziekenhuis door ons geïnformeerd over psychologische aspecten en processen bij gezondheid, en hoe deze te beïnvloeden. Bij dit alles speelt communicatie een centrale rol. Er zijn veel contexten waarin dit essentieel is en communicatie van invloed is op therapeutische uitkomsten, maar ook op tevredenheid met zorg.

We presenteren de wetenschappelijke achtergrond van interventies die zijn ontwikkeld maar ook hoe dit optimaal kan worden toegepast in de klinische praktijk, door ons of door anderen, zowel bij volwassenen als bij kinderen. En hoe optimaliseren we de kracht van communicatie als het plaatsvindt aan tafels van anderen? Hoe kunnen wij vanuit de medische psychologie hierin actief meedenken, en onze kennis en expertise voor anderen in het ziekenhuis optimaal betekenisvol laten zijn.

Specifieke onderwerpen waarbij de sprekers vanuit zowel de wetenschap als de praktijk zullen stilstaan bij bovenstaande vragen zijn:
  - Behandelaren helpen bij (holischtische) diagnostiek en behandeling van patiënten met aanhoudende lichamelijke klachten.
  - Zorgverleners ondersteunen in het voeren van palliatieve gesprekken met patiënten (en ouders).
  - Het gebruik van vragenlijsten in de zorg (PROMS) en onze rol hierin vanuit de medische psychologie.
  - Het gesprek voeren met mensen met een lage SES (opleiding, inkomen en werk) en een culturele achtergrond anders dan
    Nederlands.

En: ook dit jaar zullen er weer Postersessies op de wetenschappelijke dag zijn, met een uitreiking van de prijs voor de beste poster. Postersessies waarin nieuwe studies uit onderzoek en praktijk zich kunnen presenteren. Word jij de PIONIER van de LVMP voor het komend jaar? Grijp je kans en dien een abstract in voor 15 september 2023. Er is weer een prijs voor de Pionier van 2023!