Wetenschappelijke dag

Aanmelden

COVID-19 maatregelen

Wij gaan ervan uit dat tijdens de Wetenschappelijke dag de COVID-19 maatregelen nog van toepassing zijn.

De volgende maatregelen gelden tijdens de Wetenschappelijke dag:

  • U houdt binnen / buiten altijd 1.5 meter afstand.
  • Er zullen maximaal 100 personen (exclusief personeel) aanwezig zijn in de zaal.
  • Ontvangst / lunch / borrel zullen buiten plaatsvinden.
  • Was vaak uw handen.
  • Blijf thuis bij klachten.
  • Volg de instructies van het personeel van De Buunderkamp en de organisatie.
  • Bij een verspoeling c.q. verscherping van de COVID-19 maatregelen zijn de RIVM richtlijnen van toepassing.